Homepage Clubinfo Nieuws Agenda Clubleden Links Contact


Fotogroep De Purmer bestaat uit rond de 40 enthousiaste leden, die meer willen halen uit hun hobby. Van beginner tot gevorderde streven we er naar om kwaliteitsfoto’s te maken die meer zijn dan kiekjes alleen. Je hebt geen dure camera nodig om mee te doen. Bij ons kun je terecht met je spiegelreflex maar ook met je compact camera.

Fotogroep de Purmer is toegankelijk voor iedereen,  jong en oud.
Fotografie lijkt een “sport” voor de ouderen maar niets is minder waar. Jongere leden zijn bij ons van harte welkom.
De contributie bedraagt 70 euro per seizoen. (sept-juni) Bij tussentijds lidmaatschap het nog aantal resterende maanden x 7,= euro.

Onze activiteitenagenda wordt door de leden jaarlijks samengesteld met vaste opdrachten en thema’s. Wekelijks, op de woensdagavond, komen we bij elkaar bij Wijkplein Where, het Tritongebouw te Purmerend. Met diverse activiteiten stimuleren en begeleiden we elkaar om tot een hoger niveau te komen. Maar de ouderwetse gezelligheid ontbreekt ook niet ! Tal van activiteiten worden door de Fotogroep georganiseerd., t.w..

-        Maandbespreking: Maandelijks een bespreking met een vrij onderwerp wisselend met een thema. Met de laatste maandbespreking wordt symbolisch, met een feestelijk tintje, het seizoen afgesloten.

-        Fotoketting: Bij de fotoketting is het de bedoeling om een jouw aangereikte foto te bekijken en daar een vervolg op te maken. Krijg je bijvoorbeeld een foto van een vuurtoren, vervolgens kun je dan een foto van een schip of een stuk strand maken. Wat zie jij in de foto en wat bedenk jij als volgende foto?

-        Uitstapjes: Gedurende het seizoen worden er uitstapjes georganiseerd, waaraan we  kunnen deelnemen. In samenspraak wordt een locatie bepaald. Soms wordt er een thema aan een uitstapje verbonden. In de maandwedstrijd kan het gekozen thema terug keren.

-        Fotopresentaties via Beamer / Passe-Partout:  Avonden zijn gereserveerd waarop leden hun laatste werk laten zien. En dan vooral werk waarover fototechnisch gediscussieerd kan worden.

-        Kennisoverdracht / beginnerscursus: Binnen de Fotogroep zijn er voldoende mensen, die ervaring en kennis in huis hebben over de meest uitlopende onderwerpen. Waar nodig wordt soms een docent ingehuurd, meestal in de vorm van een lezing. Leden dienen zelf aan te geven welke kennis zij missen. Met individuele begeleiding verkrijgt u de gevraagde kennis.

-        Tentoonstellingen: De fotogroep mag op diverse locaties tijdelijk een tentoonstelling ophangen.

-        Workshops Photoshop / Lightroom: Afhankelijk van binnengekomen verzoeken worden er op maat workshop avonden gegeven.

-        Club uitwisseling: We worden uitgenodigd bij andere clubs om ons werk te komen laten zien. Visa versa nodigen wij clubs uit om hun werk te laten zien.

 

 

 

Fotogroep de Purmer © 2012  http://www.fotogroepdepurmer.nl / info@fotogroepdepurmer.nl