Homepage Clubinfo Nieuws Agenda Clubleden Links Contact

 

Elke maand doen we gedurende het seizoen een fotografieproject. (September t/m Mei)

Eind Mei wordt de uiteindelijke kampioen van dat jaar gekozen.

 

Dit is in het kort wat we gaan doen:

 

1.     Iedere maand moet iedereen 1 foto maken, en in JPG-formaat inleveren voor de tweede woensdag die maand.

2.     Iedere 3de woensdag van de maand beamer-avond, met commentaar door alle groepsleden, en scorelijsten invullen door iedereen.

3.     De top-3 uitslag van die maand, en de tussenscore van het kampioenschap word binnen 1 week bekendgemaakt via e-mail.

4.     Aan het eind van het jaar (juni) maken we de 3 kampioenen van het jaar bekend.

 

 

Dit is in detail hoe we het gaan doen:

1. Aan het begin van het nieuwe fotoclub seizoen wordt er een spelleider (of spelleiders, twee leden zou ideaal zijn) aangewezen die dat jaar het spel gaan leiden.

 2.  De spelleider maakt eenmalig alle 9 de verplichte fotothema’s voor dat aankomende jaar bekend

 3.  Iedereen moet elke maand 1 foto maken volgens het thema van die maand, en (digitaal) inleveren bij de spelleider (email). De uiterste inlever datum is de tweede woensdag van de maand. De spelleider zal de foto’s verzamelen, en eventueel herinnering berichten uitsturen. Alle foto’s mogen niet ouder zijn dan 12 maanden, met als doel om bij de deelnemers het fotograferen te stimuleren. De foto’s mogen wel gedurende het gehele jaar worden ingeleverd.

 4.  Als je geen foto maakt, niets kunt inleveren, of niet op tijd inlevert, doe je die maand niet mee met het spel. En hierdoor krijg je dus ook geen punten bijgeteld voor jouw jaarscore en het kampioenschap. Zelfs middelmatige foto’s zullen toch een paar puntjes ontvangen voor het kampioenschap, dus lever vooral iedere maand toch gewoon je foto in. (Let op: het is dus toegestaan om vooruit te werken en al een paar weken/maanden van te voren een foto in te leveren, of voor een thema dat pas over een paar maanden komt. Zet dat er dan wel even bij in je email !!!).

 5.  Op de clubavond van de derde woensdag iedere maand zullen alle ingeleverde foto’s op de beamer worden geshowd. De spelleider zal alle verzamelde foto’s van die maand meebrengen op een USB stick. De bestandsnamen van elke foto zal slechts een volgnummer bevatten (bestandsnaam wijzigen).

6.  De foto’s worden vertoond, met de mogelijkheid om de scorelijsten in te vullen, commentaar te leveren, en de fotograaf bekend te maken.

7.     Tijdens het showen van de foto’s kunnen alle clubleden hun scores geven aan elke foto. De spelleider zal scoreformulieren hiervoor uitdelen aan de alle aanwezige leden.

8. Fotografen mogen geen punten geven aan hun eigen foto! Geef in plaatst daarvan met een streepje aan op het formulier dat het je eigen foto betreft. Bij het berekenen van de puntentotalen zal de spelleider hiermee rekening houden door middel van het toevoegen van 1 extra (dummy) jurylid bij het delen van het puntentotaal door het aantal juryleden. (voor die fotografen die er dus de betreffende avond NIET bij waren).

9. Er zullen per foto twee cijfers worden gegeven, één cijfer (range 0 – 2) voor de mate van voldoen aan de opdracht, en één cijfer (range 1 – 10)  voor de kwaliteit van de gehele foto (techniek, compositie, emotie). De uiteindelijke score voor iedere foto zal bestaan uit het product (vermenigvuldiging) van de twee scores. Een prachtige foto, die niet aan de opdracht voldoet zal dus jammer genoeg 0 punten krijgen (0 x 10 = 0).

 10. De score moet worden ingevuld voordat de naam van de fotograaf word bekend gemaakt. Ingevulde score formulieren diezelfde avond inleveren bij de spelleider.

 11.  Na het invullen van de scores, zal de spelleider tijdens het showen van elke foto iemand uit de groep vragen (positief, maar eerlijk) commentaar op de foto te leveren. Hierna krijgt de fotograaf nog zelf de kans om informatie over zijn/haar foto te geven.

 12. De spelleider zal de daaropvolgende dagen thuis de scores optellen en de top-3 beste foto’s van die maand  berekenen. De uitslag van die scores en de namen van de maandwinnaars zullen per email aan de gehele groep worden bekendgemaakt.

 13. Bij verhindering of andere ad-hoc bestemmingen van de geplande beamer woensdagavonden zal de planning gewoon 1 week opschuiven.

 14. Aan het einde van het jaar (Juni – net voor, na, of tijdens de jaarvergadering) zullen de top-3 winnaars worden bekendgemaakt en hun prijs uitgereikt krijgen.

 

 

Agenda 2018:

 

September 2018:

Thema: Kleur Blauw

12 - Uiterste datum foto inleveren (email naar de spelleider)

19 - Fotobeoordeling avond, display op de beamer, commentaar van vrijwilliger, scorelijsten invullen

 

Oktober 2018:

Thema: Tijd

10 - Uiterste datum foto inleveren (email naar de spelleider)

17 - Fotobeoordeling avond, display op de beamer, commentaar van vrijwilliger, scorelijsten invullen

 

November 2018:

Thema: Regen

14 - Uiterste datum foto inleveren (email naar de spelleider)

21 - Fotobeoordeling avond, display op de beamer, commentaar van vrijwilliger, scorelijsten invullen

 

December 2018:

Thema: Bladeren

12 - Uiterste datum foto inleveren (email naar de spelleider)

19 - Fotobeoordeling avond, display op de beamer, commentaar van vrijwilliger, scorelijsten invullen

 

Januari 2019:

Thema: Eten

9 - Uiterste datum foto inleveren (email naar de spelleider)

16 - Fotobeoordeling avond, display op de beamer, commentaar van vrijwilliger, scorelijsten invullen

 

Februari 2019:

Thema: Oog / Ogen

13 - Uiterste datum foto inleveren (email naar de spelleider)

20 - Fotobeoordeling avond, display op de beamer, scorelijsten invullen

 

Maart 2019:

Thema: Wintersfeer

13 -Uiterste datum foto inleveren (email naar de spelleider)   

20  -Fotobeoordeling avond, display op de beamer, scorelijsten invullen 

 

April 2019:

Thema: Zon op/ondergang 

10 -Uiterste datum foto inleveren (email naar de spelleider)   

17 -Fotobeoordeling avond, display op de beamer, scorelijsten invullen   

 

Mei 2019:

Thema: Snoep(goed)

8  -Uiterste datum foto inleveren (email naar de spelleider)  

15 - Fotobeoordeling avond, display op de beamer, scorelijsten invullen  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Fotogroep de Purmer © 2012  http://www.fotogroepdepurmer.nl / info@fotogroepdepurmer.nl